* aide à la recherche
cartoliste
cartes postales | ressources | dates de parution | catégories | analogies |
Accueil > cartes postales > [DURRUTI - БУЕНАВЕНТУРА ДУРРУТИ]

[DURRUTI - БУЕНАВЕНТУРА ДУРРУТИ]

titre :
[DURRUTI - БУЕНАВЕНТУРА ДУРРУТИ]
adresse :
. — [S.l.] : [s.n.],
description technique (h × l) :
. — 1 impr. photoméc. (carte postale), coul. (couleurs : colorisé) ; 13,8 × 8,9 cm.
notes :
descriptif :
Symboles utilisés :

[CP bulgare, série en couleur des grandes figures de l’anarchisme, ici l’anarchiste espagnal Buenaventura Durruti. Petite biographie au verso.]

texte :

DURRUTI


au verso :

БУЕНАВЕНТУРА ДУРРУТИ

Дуррути ие е само едно име. Той е единъ снмволъ. Той е единъ примѣръ и една ндея. Неговиятъ е напълно безпренъ. Той бѣше отдалъ цѣлото си сѫществувание въ служба на народа. да говоримъ за Дуррути, значи да говоримъ за Испанската революция. Споменътъ за него ще живѣе вѣчно въ сърдцата на маситѣ. Заедно съ Аскасо н Гарсия Оливеръ участвуватъ въ най-активната организацня на FАI. Човѣкъ на дѣлото, презрѣлъ смъртьта, намиращъ смисъль само въ борбата за осѫществяване ндеала си - анархо-комунизма. Активно участвува въ революцнонниъѣ борби въ много страни, за което нмаше три смъртни присѫди. Взема най-дейно участие въ революцията на 19. VII. 1936 год.,катопръвъ Организира фронта срещу фашизна, създаавайки первата дивизня Дуррути, която замина натретия денъ да гони врага изъ арагонскнтѣ чукари. Смѣлъ и прѣмъ до бъзумие. На 20 Ноемврий 1936 год. Дуррутн падна смъртно ранеиъ, при защита на Мадридъ. Умрѣ, както бѣше живѣлъ :като истински човѣкъ, като безсмъртенъ герой.


sources :
 
cotes :
 

1937 1936 1936 1937
Cartes liées

Série : Figures de l’anarchisme, série bulgare
Autres 
  • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
  • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones