* aide à la recherche
cartoliste
cartes postales | ressources | dates de parution | catégories | analogies |
Accueil > cartes postales > [Multatuli (Amsterdam 1820, Neder-inghelheim 1887)]

[Multatuli (Amsterdam 1820, Neder-inghelheim 1887)]

titre :
[Multatuli (Amsterdam 1820, Neder-inghelheim 1887)]
adresse :
. — Gent - Gand (Belgique) : Van Melle (Gent - Gand),
description technique (h × l) :
. — 1 impr. photoméc. (carte postale), coul. (couleurs : papier de couleur) ; 9,4 × 14,4 cm.
notes :
descriptif :


[CP belge en langue flamande, portrait de Multatuli nom de plume d’Edouard Douwes Dekker (1820-1887), et courte biographie de ce célèbre écrivain neerlandais, auteur du roman anticolonialiste "Max Havelaar" inspiré de sa propre expérience à Java.]

texte :

MULTATULI
(Amsterdam 1820, Neder-inghelheim 1887)
is de schrijversnaam van Edward Douwes-Dekker. In 1838 vertrok hij naar Indië om tot Oostindisch ambtenaar opgeleid te worden. Assistent-resident te Lebak op Java, was hij getuige van de afpersingen, die de Javaan vanwege het Koloniaal bestuur te verduren had, diende zijn ontslag in en schilderde in den auto-biographischen roman, Max Havelaar, het wanbestuur van Hollandsche regeering. Over het geheele werk ligt een gloed van Oostersche poëzie, van Bijbelsche beeldspraak. Doch zijn hartstochtelijk gemoed prikkelde hem tot overdrijving. In Europa teruggekeerd teidde hij eerst te Amsterdam een armoedig bestaan, verbleef eenigne tijd als dagbladschrijver te Brussel, vestigde zich in Duitschland waar hij overleed. Hij schreef Minnebrieven, Ideeën, De Geschiedenis van Woutertje Pieterse. Voor het tooneel schreef hij De Bruid daarboven en Vorstenschool.


au verso :

" Classic "
Uitgave : Van Melle, Gent - Verboden nadruk
Edition : Van Melle, Gand - Reproduction interdite


sources :
 
cotes :
 

2009
Carte liée
Autres 
  • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
  • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones