Accueil > cartes postales > Ел. Реклю (Elisée Reclus )

[Ел. Реклю (Elisée Reclus )]

titre :
[Ел. Реклю (Elisée Reclus )]
adresse :
. — Sofia (Bulgaria) : Union végétarienne bulgare (Sofia),
description technique (h × l) :
. — 1 impr. photoméc. (carte postale), n. et b. ; 14 × 9 cm.
notes :
descriptif :


[CP bulgare, éditée par l’Union végétarienne bulgare à Sofia, portrait d’Elisée Reclus et citation sur le végétarisme.]

texte :

Не сжществува ли тѣсна връска между храната на
тѣзи хора, които се наричатъ „носители на култура“
и жестокитѣ имъ постжпки. Тѣ обикновено хвалятъ
кървавото месо като източникъ на здраве, умъ, и
сила. Тѣ безъ отращение прекрачватъ прага на
скотобойната, дето въздухътъ е пропитъ отъ отвра-
тителната миризма на проляна кръвь. А толкова гс-
лѣма ли е разликата между трупа на човѣка и бика ?
Закаланто на бика облекчава пжтя къмъ убийството
на човѣка, особено когато се раздава заповѣдьта на
началника или отдалечъ се чува гласътъ иа властьта :
„Бждете безжалостни“ Ел. Реклю.


ПОЩЕНСКА КАРТА - CARTE POSTALE

N° 12 отъ изданията на Бълг. Вегетариански Сжюзъ, София

И.Амбил-София


traduction :

................................
.................................
El. Reclus


N ° 12 des publications de l’Union Végétarienne bulgare, Sofia


sources :
 
cotes :
 

1906
Carte liée